Actualiteit Zelfstandigen

05-09-2023

Waarom is een verzekering gewaarborgd inkomen een must voor elke zelfstandige?

Waarom is een verzekering gewaarborgd inkomen een must voor elke zelfstandige?

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt je een inkomensgarantie in geval je voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval. Als zelf ...

12-09-2017

Het zomerakkoord en het sociaal statuut zelfstandigen

Goed nieuws voor u als zelfstandige

De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren. Vanaf 1 januari 2018 wordt de carensperiode ( de niet-vergoedbare p ...

03-05-2017

Vergeet uw aangifte niet van de buitenlandse levensverzekering

Individuele levensverzekeringen in het buitenland (vak XIV) 

Indien uzelf, uw echtgenoot, uw wettelijk samenwonende partner of uw niet-ontvoogd minderjarig kind de verzekeringnemer is van een buitenlandse individuele levensverzekering, dan moet u het ...

22-12-2016

Zelfstandigen: nieuwe grensbedragen VAPZ 2017

Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt voor zelfstandigen in hoofdberoep

  • de maximumpremie van een gewoon VAPZ-contract: 8,17% van het referte-inkomen met een absoluut maximum van 3.127,24 EUR
  • de maximumpremie van een sociaal V ...
07-01-2016

Verhoging maximale premie VAPZ in 2016

Maximale premie VAPZ in 2016

Als zelfstandige denkt u maar beter tijdig aan uw pensioen, want met uw wettelijk deel springt u niet ver. Eén van de oplossingen om uw pensioen te spijzen is een VAPZ. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandig ...

01-01-2016

2016 ..

Van Dooren - De Marteau en het ganse team wenst jullie en je naasten een vreugdevol en bovenal gezond 2016. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om jullie persoonlijk van harte te bedanken voor het vertrouwen en de aangename samenwerking . Ook in 2016 staan wij opnieuw geheel ...

27-10-2015

Meer mogelijkheden voor het langetermijnsparen

Gevolgen lagere woonbonus in Vlaanderen...

1 januari 2015 was een keerpunt in de woonfiscaliteit:
Wie een lening afgesloten heeft vóór 1 januari 2015 en daarmee de woonbonus volledig opgevuld heeft, beschikt over geen ruimte voor het langetermijnspa ...

11-06-2015

Ik kan geen extra geld opzij zetten .. en andere denkfouten die mensen maken over pensioenen ...

Hoe komt het toch dat de één moeiteloos spaart voor een zijn pensioen, terwijl de ander telkens weer zwicht voor de onweerstaanbare koopjes in de stad?

Zelf zorgen voor een appeltje voor de dorst ? Een pensioenspaarverzekering afsluiten ? Extra sparen bove ...

13-05-2015

Vergeet uw aangifte niet van de buitenlandse levensverzekering

Individuele levensverzekeringen in het buitenland (vak XIV) 

Indien uzelf, uw echtgenoot, uw wettelijk samenwonende partner of uw niet-ontvoogd minderjarig kind de verzekeringnemer is van een buitenlandse individuele levensverzekering, dan moet u het ...

03-03-2015

Wijzigingen opname voorschot IPT en VAPZ voor bedrijfsleiders en zelfstandigen

Goed nieuws, vers van de pers !

Als onafhankelijk makelaar zijn wij steeds op zoek naast de meest opportune oplossing voor de noden en behoeften van onze klanten. In het kader van pensioenopbouw, fiscale optimalisatie binnen de vennootschap en eventueel d ...

20-02-2015

Stroomversnelling internationale gegevensuitwisseling

Aangifteplicht buitenlandse levensverzekeringen sinds 2013

Wat levensverzekeringen betreft werd het startschot gegeven in 2013 met de meldingsplicht van buitenlandse levensverzekeringen in de aangifte van de personenbelasting. De aangifte betreft enkel het bestaan ...

05-02-2015

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de nieuwe berekening van de sociale bijdragen vanaf 2015

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

De 100% aftrekbare premie van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen in 2015 wordt berekend op basis van het geherwaardeerd netto belastbaar inkomen van 2012. De nieuwe berekeningsbasis voor uw sociale bijd ...

26-01-2015

Pensioensparen in 2015 fiscaal nog interessanter

Tijdelijk geen indexatie meer in het kader van pensioensparen 
Wie regelmatig een bedrag stort in het kader van pensioensparen geniet op de totale som van de stortingen een belastingvermindering. Dat bedrag wordt geplafonneerd tot een vast bedrag, ongeacht het inkomen ...

24-12-2014

Beste wensen 2015

Header

  Wij wensen u een vrolijk kerstfeest 
  en een gelukkig nieuwjaar

  ...

15-12-2014

Sociale kwartaalbijdrage niet volledig betaald in 2014 ? Gevolgen voor het VAPZ

Als u zelfstandige bent en u hebt stortingen verricht op uw contract VAPZ (Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen) in 2014, dan moet u ervoor zorgen dat uw sociale bijdragen betaald zijn vóór 31-12-2014. Zoniet loopt u het risico dat u de storting van uw VAPZ-premie, geheel of ...

20-11-2014

Schenken en successieverzekering

Wanneer de dag komt waarop u de overdracht van uw vermogen wilt beginnen organiseren, komt het er vooral op aan te vermijden dat uw erfgenamen al te hoge successierechten moeten betalen. Schenkingen bij leven zijn een vaak gebruikte methode, die bovendien het voordeel biedt dat uw begunstigden al ...

17-11-2014

Waarom zou U aan pensioensparen doen ?

Als u zelf een aanvullend pensioen opbouwt, zorgt u ervoor dat u met een gerust hart op pensioen kan. De wettelijke pensioenen komen immers steeds meer onder druk te staan. Hoe komt dit?

De Belgische Staat voorziet voor elke Belg een wettelijk pensioen. Het geld voor het wettelijk pensi ...

13-11-2014

Zelfstandige, bouw zelf uw pensioen op !

Als zelfstandige weet u maar al te goed dat uw wettelijk pensioen bijzonder karig zal zijn. Het komt er dus op aan het heft in eigen handen te nemen. Fiscaal wordt u hier zelfs voor gestimuleerd. Volgens Unizo sparen 90% van de Vlaamse ondernemers tijdens hun loopbaan om hun pensioenkapitaal ...

06-11-2014

Private Insurer, aanbieder van exclusieve beleggingsoplossingen

Private Insurer is een Belgische levensverzekeraar via dewelke wij u oplossingen op maat kunnen aanbieden. Private Insurer is 100% onafhankelijk, biedt open architectuur aan en exclusieve Tak 23-oplossingen om het vermogensbeheer te optimaliseren. De maatschappij doet zelf gee ...

04-11-2014

Start het fiscaal langetermijnsparen vóór uw 55ste

Na uw woonlening extra sparen als aanvulling voor uw pensioen? Is uw lening voor uw woning reeds of bijna afbetaald ? Dan begint u het best tijdig met het zogenaamde langetermijnsparen, dit om uw fiscaal voordeel te optimaliseren en het rendement op uw spaargeld te verhogen.

H ...

27-10-2014

Sociale bijdragen 2015 en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ( VAPZ)

Vanaf 1 januari 2015 worden uw sociale bijdragen van zelfstandige geregulariseerd volgens uw inkomsten van het jaar zelf en niet meer op basis van de inkomsten van 3 jaar geleden. Uw sociaal verzekeringsfonds zal u een voorlopige betalingsuitnodiging sturen op basis van uw inkomsten van 3 jaar ge ...

24-10-2014

Het bankgeheim bestaat niet meer ... automatische gegevensuitwisseling na 2017

"Het bankgeheim bestaat niet meer. Er zullen op grote schaal gegevens worden uitgewisseld", verklaarde Algirdas Semeta, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor fiscaliteit en fraudebestrijding, na afloop van de Ecofinvergadering.

De 28 Europese ministers van Finan ...

22-10-2014

Wijzigingen op til voor het aanvullend pensioen ?

In het nieuwe regeerakkoord staan heel wat maatregelen met betrekking tot het aanvullend pensioen. Hieronder schetsen we de belangrijkste punten.

De regering gaat maatregelen uitwerken om vervroegde opnames van aanvullende pensioenen voor de pensioenleeft ...

09-10-2014

Lagere taks op het wettelijk pensioensparen ?

Volgens de online editie van Netto, zou de nieuwe regering de taks op het individueel pensioensparen willen verlagen van 10 naar 8 procent. Een deel van die 8 procent zou de komende jaren al afgehouden worden. Op de storting van het individueel pensioensparen krijgt men een fiscaal voor ...

07-10-2014

Nationale Pensioenenquête 2014

Vandaag werden de resultaten bekend gemaakt van de jaarlijkse Nationale Pensioenenquête. Hieruit blijkt dat zelfstandigen beter voorbereid zijn op hun pensioen en tevend bereid zijn om langer te werken dan andere beroepscategorieën. Het feit dat ze meer open staan voor mogelijke o ...

06-10-2014

Vernieuwde website Van Dooren - De Marteau

De afgelopen maanden werd achter de schermen hard gewerkt aan de vernieuwde website van Van Dooren - De Marteau in samenwerking met het communicatiebureau Mindsetting uit Temse, dit om u als cliënt gerichter te kunnen informeren enerzijds, maar ook als visitekaartje naar ...