03-03-2015

Wijzigingen opname voorschot IPT en VAPZ voor bedrijfsleiders en zelfstandigen

Goed nieuws, vers van de pers !

Als onafhankelijk makelaar zijn wij steeds op zoek naast de meest opportune oplossing voor de noden en behoeften van onze klanten. In het kader van pensioenopbouw, fiscale optimalisatie binnen de vennootschap en eventueel daaraan gekoppeld de vastgoedfinanciering,  zijn de Individuele Pensioentoezegging, kortweg IPT en het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen  (VAPZ) binnen de 2de pijler niet weg te denken. 

Omdat de IPT-verzekering sinds 1 januari 2015 niet meer afkoopbaar is vóór de leeftijd van 60 jaar, is er voor de verzekeringsmaatschappijen minder reservevoorziening nodig om o.a. te voldoen aan de eventuele belastingvoorziening. 

Wij zijn dan ook verheugd dat één van onze verzekeringspartners Ergo Life, vandaag als enige, beslist heeft om vanaf heden het mogelijk te maken om maar liefst 75% van de opgebouwde reserve als voorschot te kunnen opnemen in het kader van het financieren van vastgoed in volle eigendom, en dit niet niet enkel voor vastgoed gelegen in België, maar binnen de gehele Europese Economische Ruimte. Dit geldt evenzeer voor reeds bestaande contracten. Mogelijks zullen nog verzekeringsmaatschappijen volgen.

Tevens worden deze voorschoten aan zeer scherpe condities aangeboden, bv. 0% interest (interestvrij) en een voorschotvergoeding van 0,50% op het opgenomen bedrag, dewelke wordt afgehouden van de reserve, een zeer flexibele formule dus.

Wil u meer weten, aarzel niet me te contacteren op 03/457.46.10 of via lucdemarteau@vddm.be.