Uw sociale bescherming

Als u denkt aan uw vermogen, dan gaan uw gedachten vaak uit naar uw huis, spaargeld, beleggingen, pensioensparen, etc Maar staat u er ook bij stil dat bepaalde gebeurtenissen de financiële situatie van uw gezin en uzelf op zijn kop kunnen zetten? Wat als uw echtgeno(o)t(e) of uzelf langdurig ziek wordt? De vaste kosten blijven, maar één inkomen valt weg. En wat als uw partner of uzelf eensklaps overlijdt? Kan de lening wel verder betaald worden? Dreigt niet alleen een emotionele, maar ook een financiële ramp?

Wij bekijken samen met u de risico’s die u loopt en gaan op zoek naar een oplossing die u zekerheid biedt.

Particulieren Zelfstandigen & Vrijeberoepers

Onze Aanpak

Op uw maat

Om een goed beeld te krijgen van de mate van bescherming die u nodig hebt en/of wenst, lichten wij uw gezins- en financiële situatie door. Heel wat vragen passeren de revue:

 • Bent u alleenstaande? Samenwonend? Getrouwd?
 • Hebt u kinderen?
 • Kan uw spaargeld een tegenslag verwerken?
 • Hebt u kredieten lopen?
 • Over hoeveel budgettaire ruimte beschikt u elke maand?
 • Legt u geld opzij voor uw oude dag?
 • ...

Financiële bescherming

Uw antwoorden stellen ons in staat om een aantal oplossingen naar voor te schuiven die perfect inspelen op uw behoeften. Deze oplossingen dienen om uw inkomen te beschermen, de nabestaanden bij een overlijden financiële zekerheid te bieden en uw aanvullend pensioen te garanderen en te beschermen.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Particulieren

Hebt u een hypothecaire lening afgesloten, dan hebt u een schuldsaldoverzekering nodig. Die is niet wettelijk verplicht, maar wel sterk aangewezen.

Vormt u met uw partner een jong gezin en hebt u kinderen, onderschrijf dan een overlijdensverzekering.

Een ziekte of ongeval kan ervoor zorgen dat u voor lange tijd niet aan het werk kunt. De uitkering die u geniet via het ziekenfonds ligt een pak lager dan uw nettoloon. U kunt het verschil tussen beide verzekeren via een polis Gewaarborgd inkomen.

Bent u langdurig arbeidsongeschikt, dan heeft dit ongetwijfeld een impact op uw inkomen. Sparen voor uw aanvullend pensioen is vaak niet meer mogelijk. Met de waarborg Premievrijstelling neemt de verzekeringsmaatschappij de premies voor uw aanvullend pensioen over. Zo hoeft u zich daarover alvast geen zorgen meer te maken.

Vragen?
Bel of mail ons.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat uw partner en uzelf zich na een overlijden van één van beide geen zorgen moet maken over de verdere afbetaling van uw woonkrediet. De polis is niet wettelijk verplicht, maar wel sterk aangeraden. Soms verplicht uw kredietverstrekker u wel om een schuldsaldoverzekering te nemen.

Een schuldsaldoverzekering levert u mogelijk ook fiscaal voordeel op. Of dat zo is en hoeveel, hangt onder andere af van de vraag in hoeverre uw fiscale korf al opgevuld is door uw lening. Wij kunnen voor u uitzoeken hoe u op fiscaal vlak het onderste uit de kan haalt.

 • U kunt kiezen voor twee afzonderlijke polissen (met fiscaal voordeel) of één polis op twee hoofden.
 • U kiest hoe lang u premies betaalt:
  • eenmalige premie, regelmatige premies of een mix van beide.
  • premiebetaling gedurende twee derde van de looptijd of gedurende de volledige looptijd van de lening.
 • U kiest zelf welk percentage van de leninglast u verzekert. We raden u wel aan om voor elk van de partners 100% te verzekeren.
 • U kunt uw schuldsaldoverzekering perfect combineren met pensioensparen.

Een schuldsaldoverzekering is maatwerk. Wij bezorgen u een voorstel op maat.

Overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering waarborgt de uitkering van een kapitaal als de verzekerde overlijdt.

 • U kiest zelf welk kapitaal u wenst te verzekeren.
 • U hebt ook de keuze tussen een polis op één hoofd of op twee hoofden.
 • Zowel een tijdelijke als een levenslange polis zijn mogelijk.
 • U kunt kiezen voor een vast overlijdenskapitaal of voor een klimmend of dalend kapitaal.
 • Wij werken samen met verzekeraars die een vlotte medische acceptatieprocedure garanderen.
 • Dit is een zeer interessante tool in het kader van successieplanning.

Opties:

 • Sudden death: extra bescherming bij een plots overlijden.
 • Opeenvolgend overlijden: extra zekerheid voor uw nabestaanden als uw partner en uzelf kort na elkaar overlijden.

Bel of mail ons voor een voorstel op maat.

Verzekering Gewaarborgd inkomen

Door ziekte of een ongeval wordt u langdurig arbeidsongeschikt. Uw inkomen daalt drastisch. De uitkeringen van het ziekenfonds zijn immers maar goed voor een beperkt gedeelte van uw loon.

Met een polis Gewaarborgd inkomen kunt u op beide oren slapen: als u door een ziekte of ongeval gedurende langere tijd niet kunt werken, dan zal uw inkomensdaling gecompenseerd worden.

 • U kiest zelf welke rente u verzekert (maximaal 100% van het brutoloon).
 • Een tijdelijke polis of een verzekering tot uw pensioenleeftijd is mogelijk.
 • De polis voorziet in een wacht- of carenztijd: wij bekijken samen met u de beste oplossing. Een langere wachttijd zorgt voor een lagere premie.
 • Wij werken samen met verzekeraars die een vlotte medische acceptatieprocedure garanderen.
 • Hoe jonger u bent wanneer u deze waarborg onderschrijft, des te goedkoper de premie.

Wenst u een offerte op maat?
Neem contact met ons kantoor.

Premievrijstelling

Als u door een ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, dan zakken uw inkomsten. Maar uw vaste kosten blijven. Uw financiële situatie verandert dan ook: het wordt moeilijker om rond te komen, laat staan te sparen voor uw aanvullend pensioen. Nochtans weet u dat u zelf moet sparen voor uw oude dag.

Hebt u een pensioenverzekering en wilt u die vrijwaren, kies dan voor de waarborg Premievrijstelling. Die zorgt ervoor dat de verzekeraar de premies overneemt als u arbeidsongeschikt wordt. Met andere woorden, u bezorgt uzelf een pak gemoedsrust.

U kunt deze waarborg onderschrijven voor pensioensparen en langetermijnsparen. Neem contact met ons op voor meer info.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Zelfstandigen & Vrijeberoepers

Als zelfstandige bent u op uzelf aangewezen. Dat betekent dat u maar beter goed voorbereid bent op eventuele tegenslagen.

Hebt u een (hypothecaire) lening afgesloten, dan hebt u een schuldsaldoverzekering nodig. Die is niet verplicht, maar wel sterk aangewezen.

Vormt u met uw partner een jong gezin en hebt u kinderen, onderschrijf dan een overlijdensverzekering.

Een ziekte of ongeval kan ervoor zorgen dat u voor lange tijd niet aan het werk kunt. De uitkering die u geniet via het ziekenfonds ligt een pak lager dan uw nettoloon. U kunt het verschil tussen beide verzekeren via een polis Gewaarborgd inkomen.

Bent u langdurig arbeidsongeschikt, dan heeft dit ongetwijfeld een impact op uw inkomen. Sparen voor uw aanvullend pensioen is vaak niet meer mogelijk. Met de waarborg Premievrijstelling neemt de verzekeringsmaatschappij de premies voor uw aanvullend pensioen over. Zo hoeft u zich daarover alvast geen zorgen meer te maken.

Vragen?
Bel of mail ons.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat uw partner en uzelf zich na een overlijden van één van beide geen zorgen moet maken over de verdere afbetaling van uw woonkrediet. De polis is niet wettelijk verplicht, maar wel sterk aangeraden. Soms verplicht uw kredietverstrekker u wel om een schuldsaldoverzekering te nemen.

Een schuldsaldoverzekering levert u mogelijk ook fiscaal voordeel op. Of dat zo is en hoeveel, hangt onder andere af van de vraag in hoeverre uw fiscale korf al opgevuld is door uw lening. Wij kunnen voor u uitzoeken hoe u op fiscaal vlak het onderste uit de kan haalt.

 • U kunt kiezen voor twee afzonderlijke polissen (met fiscaal voordeel) of één polis op twee hoofden.
 • U kiest hoe lang u premies betaalt:
  • eenmalige premie, regelmatige premies of een mix van beide.
  • premiebetaling gedurende twee derde van de looptijd of gedurende de volledige looptijd van de lening.
 • U kiest zelf welk percentage van de leninglast u verzekert. We raden u wel aan om voor elk van de partners 100% te verzekeren.
 • U kunt uw schuldsaldoverzekering perfect combineren met pensioensparen.

Een schuldsaldoverzekering is maatwerk. Wij bezorgen u een voorstel op maat.

Overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering waarborgt de uitkering van een kapitaal als de verzekerde overlijdt.

 • U kiest zelf welk kapitaal u wenst te verzekeren.
 • U hebt ook de keuze tussen een polis op één hoofd of op twee hoofden.
 • Zowel een tijdelijke als een levenslange polis zijn mogelijk.
 • U kunt kiezen voor een vast overlijdenskapitaal of voor een klimmend of dalend kapitaal.
 • Wij werken samen met verzekeraars die een vlotte medische acceptatieprocedure garanderen.
 • Dit is een zeer interessante tool in het kader van successieplanning.

Opties:

 • Sudden death: extra bescherming bij een plots overlijden.
 • Opeenvolgend overlijden: extra zekerheid voor uw nabestaanden als uw partner en uzelf kort na elkaar overlijden.

Bel of mail ons voor een voorstel op maat.

Verzekering Gewaarborgd inkomen

Door ziekte of een ongeval wordt u langdurig arbeidsongeschikt. Uw inkomen daalt drastisch. De uitkeringen van het ziekenfonds zijn immers maar goed voor een beperkt gedeelte van uw loon.

Met een polis Gewaarborgd inkomen kunt u op beide oren slapen: als u door een ziekte of ongeval gedurende langere tijd niet kunt werken, dan zal uw inkomensdaling gecompenseerd worden.

 • U kiest zelf welke rente u verzekert (maximaal 100% van het brutoloon).
 • Een tijdelijke polis of een verzekering tot uw pensioenleeftijd is mogelijk.
 • De polis voorziet in een wacht- of carenztijd: wij bekijken samen met u de beste oplossing. Een langere wachttijd zorgt voor een lagere premie.
 • Wij werken samen met verzekeraars die een vlotte medische acceptatieprocedure garanderen.
 • Hoe jonger u bent wanneer u deze waarborg onderschrijft, des te goedkoper de premie.

Welke uitkering ontvangt u als u arbeidsongeschikt wordt (primaire arbeidsongeschiktheid)?

Daguitkering
Gerechtigde met gezinslast
53,99 €
Alleenstaande gerechtigde
40,81 €
Samenwonende gerechtigde
33,13 €
(bron: RIZIV)

Welke gevolgen dit heeft voor uw inkomen, leggen we uit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

Petra is zelfstandige en woont samen met Jordy. Haar brutomaandinkomen bedraagt € 3.000. Wanneer ze arbeidsongeschikt wordt, krijgt ze na één maand een uitkering van € 861,38 (€ 33,13 per dag, a rato van 26 dagen per maand). Met andere woorden, haar inkomen valt terug met maar liefst 71,28%!

Wenst u een offerte op maat?
Neem contact met ons kantoor.

Premievrijstelling

Als u door een ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, dan zakken uw inkomsten. Maar uw vaste kosten blijven. Uw financiële situatie verandert dan ook: het wordt moeilijker om rond te komen, laat staan te sparen voor uw aanvullend pensioen. Nochtans weet u dat u zelf moet sparen voor uw oude dag.

Hebt u een pensioenverzekering en wilt u die vrijwaren, kies dan voor de waarborg Premievrijstelling. Die zorgt ervoor dat de verzekeraar de premies overneemt als u arbeidsongeschikt wordt. Met andere woorden, u bezorgt uzelf een pak gemoedsrust.

U kunt deze waarborg onderschrijven voor een VAPZ, IPT, pensioensparen en langetermijnsparen. Neem contact met ons op voor meer info.

Keyman-verzekering

Een overlijdensverzekering beschermt uw privésituatie op financieel vlak. Maar als zelfstandige bent u ook bekommerd om het voortbestaan van uw bedrijf. Wat als u, de sleutelfiguur binnen de onderneming, plots overlijdt of arbeidsongeschikt wordt?

Een keyman-verzekering keert een kapitaal uit als uzelf, de keyman, sterft. Met dit kapitaal is de vennootschap beter gewapend om in uw opvolging te voorzien.

Enkele kenmerken:

 • De vennootschap onderschrijft de polis en betaalt de premies.
 • De vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost.
 • De vennootschap is ook de begunstigde: het kapitaal wordt dus uitgekeerd aan uw vennootschap.
 • De uitkering is belastbaar in het kader van de bedrijfswinst.

Wenst u een offerte op maat?
Neem contact met ons kantoor.

Wilt u met ons werken?

Wij bieden u innovatieve spaar- en beleggingsverzekeringsoplossingen op maat die aansluiten bij uw verwachtingen.

Maak vrijblijvend een afspraak