Wettelijk bericht

Eigendom

De website www.vddm.be is eigendom van Van Dooren - De Marteau.

Gegevens

Van Dooren - De Marteau
Hovestraat 40
2650 Edegem
België
Tel +32 3 457.46.10
E-mail: info@vddm.be

Gebruiksvoorwaarden

Het consulteren van de inhoud van www.vddm.be brengt mee dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt door de website die u op dat moment bezoekt. Een cookie bevat geen software, virussen of spyware. Een cookie laat toe om u meteen te herkennen als u de betrokken site opnieuw bezoekt. Per bezoek kunnen weliswaar verschillende soorten cookies gebruikt worden.

Gebruik van cookies

Als u deze website bezoekt, gaat u er automatisch mee akkoord dat Van Dooren - De Marteau cookies op uw toestel plaatst, waarmee informatie over uw gebruik van deze website verzameld wordt. U kunt cookies afblokken via de instellingen van uw browser. Dit kan evenwel een impact hebben op de goede werking van deze site.

Welke cookies gebruikt Van Dooren - De Marteau ?

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Van Dooren - De Marteau. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of het hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming gegeven werd door Van Dooren - De Marteau.

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van de site zoveel mogelijk zorg besteed is, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Van Dooren - De Marteau is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade naar aanleiding van het bezoeken en raadplegen van de site.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze namen, logo’s en beelden verboden. Elk niet toegestaan gebruik van een beschermd merk of een logo is misdrijf van namaak en kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Links naar andere sites die geen eigendom zijn van Van Dooren - De Marteau. Links op deze site die verwijzen naar andere sites hebben als enige doel u verder te informeren. Van Dooren - De Marteau kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het voorstellen van deze hypertextlink en de inhoud op deze sites. U kunt Van Dooren - De Marteau niet verantwoordelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou geleden hebben door het gebruik van een derde site die toegankelijk is via www.vddm.be.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site, op voorwaarde dat Van Dooren - De Marteau hierdoor geen schade wordt berokkend. Het overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding www.vddm.be, of in het geval van een webpagina via een hyperlink naar www.vddm.be, is niet toegestaan.