07-10-2014

Nationale Pensioenenquête 2014

Vandaag werden de resultaten bekend gemaakt van de jaarlijkse Nationale Pensioenenquête. Hieruit blijkt dat zelfstandigen beter voorbereid zijn op hun pensioen en tevend bereid zijn om langer te werken dan andere beroepscategorieën. Het feit dat ze meer open staan voor mogelijke oplossingen en zelf hun voorbereiding beter in handen nemen lijkt ondermeer te wijten aan het feit dat ze zich vandaag al het minst beschermd voelen door het sociale zekerheidssysteem. Het gebrek aan vertrouwen in onze sociale zekerheid én in ons pensioenbeleid treft trouwens alle Belgen, niet louter de zelfstandigen. Maar doordat ze toch beduidend meer dan de zelfstandigen op Vadertje Staat kunnen rekenen, voelen de andere beroepscategorieën zich nog minder verplicht om individueel stappen te zetten. Ze oordelen dat de overheid (en de werkgever in de tweede plaats) soelaas moeten brengen. Of hoe de hervorming van ons Belgische pensioensysteem een gedeelde verantwoordelijkheid moet worden? Bovendien onderschat de Belg nog steeds de impact van de vergrijzing: zijn perceptie ligt ver af van de pensioenrealiteit.