05-02-2015

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de nieuwe berekening van de sociale bijdragen vanaf 2015

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

De 100% aftrekbare premie van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen in 2015 wordt berekend op basis van het geherwaardeerd netto belastbaar inkomen van 2012. De nieuwe berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen heeft geen invloed op de berekening van uw VAPZ-premie. Ook in 2015 wordt uw maximale VAPZ-premie dus berekend op uw inkomen van drie jaar geleden. ( geherwaardeerd of geïndexeerd belastbaar inkomen 2012 wordt vermeld op de achterzijde van uw kwartaalafrekening van de sociale bijdragen )

Sociale bijdragen zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2015 worden uw sociale bijdragen berekend op uw netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf, en dus niet langer op uw inkomen van drie jaar eerder. De sociale bijdragen van 2015 zullen dus berekend worden op basis van uw inkomen van 2015. Zolang uw werkelijk inkomen van 2015 niet gekend is, betaalt u een voorlopige sociale bijdrage. Elk kwartaal stelt het sociaal verzekeringsfonds u deze voorlopige sociale bijdrage voor, gebaseerd op uw inkomsten van drie jaar geleden.

U kunt ervoor kiezen om dat voorlopige voorgestelde bedrag te betalen. U kan er eveneens voor opteren om meer of minder te betalen. Echter om minder te betalen, moet u met objectieve elementen aantonen dat uw beroepsinkomen vermoedelijk onder een bepaalde drempel zal zakken, namelijk onder 12.870,43 euro of onder 25.740,86 euro. (uw accountant of sociaal verzekeringsfonds kunnen u hieromtrent meer inlichtingen verschaffen)

U mag de voorlopige of gewijzigde sociale bijdragen meteen aftrekken in uw belastingaangifte over 2015. Na ongeveer twee jaar, als de fiscus uw definitieve beroepsinkomen heeft berekend, volgt een regularisatie van de sociale bijdragen 2015 in functie van de werkelijke inkomsten van het jaar 2015. Deze herberekening voor de sociale bijdragen verandert eveneens niets aan de berekening van de premies voor uw VAPZ, uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. M.a.w na twee jaar zal er geen herziening van de VAPZ-premie volgen.

De maximale premie voor een VAPZ is nog steeds 8,17% van uw werkelijke inkomsten van drie jaar eerder (9,40% voor een Sociaal VAPZ). Eerstdaags kan de VAPZ-premie 2015 geoptimaliseerd worden aan de hand van de afrekening van de 1ste kwartaalbijdrage die u als zelfstandige zal ontvangen van uw Sociaal Secretariaat.  

Ten slotte vermeld ik nog dat u de VAPZ-premie enkel mag aftrekken in uw belastingaangifte als u alle verschuldigde sociale bijdragen betaald hebt in datzelfde kalenderjaar.

Indien u vragen hebt met betrekking de fiscale pensioenopbouw, de jaarlijkse optimalisatie of berekening van uw VAPZ-premie, aarzel niet ons te contacteren