07-01-2016

Verhoging maximale premie VAPZ in 2016

Maximale premie VAPZ in 2016

Als zelfstandige denkt u maar beter tijdig aan uw pensioen, want met uw wettelijk deel springt u niet ver. Eén van de oplossingen om uw pensioen te spijzen is een VAPZ. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is dan ook een must voor iedere zelfstandige.

Dankzij een VAPZ betaalt u niet alleen minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen. Daarnaast geniet u een gegarandeerde rente en een winstdeelname. Tevens kan je dankzij een voorschot op je polis, nu reeds uw opgebouwde spaarreserve benutten om in uw privévastgoed te investeren.

De herwaarderingscoëfficiënt voor 2016 bedraagt 1,02804497.

Dit betekent dat je de belastbare beroepsinkomsten, die door u als zelfstandige genoten werden in 2013, moet vermenigvuldigen met deze coëfficiënt, waarna je de maximale VAPZ–premie kan bepalen.

De maximumpremie VAPZ die mag gestort worden in 2016 bedraagt 8,17% van het beroepsinkomen en zonder dat de premie hoger kan zijn dan 2/3 * 56.182,45 * 8,17% = 3.060,07 euro. ( in 2015 bedroeg het maximum nog 3.027,09 euro )  In een sociaal VAPZ kan tot 9,40% van het beroepsinkomen gestort worden met als maximum 3.520,77 euro. De minimumpremie VAPZ is vastgesteld op 100 euro.

Meer weten ? 03/457.46.10 of mail naar lucdemarteau@vddm.be