13-05-2015

Vergeet uw aangifte niet van de buitenlandse levensverzekering

Individuele levensverzekeringen in het buitenland (vak XIV) 

Indien uzelf, uw echtgenoot, uw wettelijk samenwonende partner of uw niet-ontvoogd minderjarig kind de verzekeringnemer is van een buitenlandse individuele levensverzekering, dan moet u het bestaan van die verzekering aangeven. Dit vermeldt u in het Vak XIV onder code 1076-88.

De begunstigde van een buitenlandse individuele levensverzekering moet niets aangeven. Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is met rechtspersoonlijkheid (bijv. een BVBA) dan moet de buitenlandse individuele levensverzekering niet aangegeven worden in de belastingaangifte in de personenbelasting. Let wel, indien een burgerlijke maatschap de verzekeringnemer is van een buitenlandse levensverzekering dan moeten alle vennoten natuurlijke personen van de maatschap de verzekering aangeven in hun belastingaangifte. Een burgerlijke maatschap is immers een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid… 

De levensverzekeringen die hier worden geviseerd zijn o.a. tak 21, tak 23, schuldsaldoverzekeringen, bruidschatverzekeringen etc. Tak 26 producten worden niet geviseerd en moeten niet worden aangegeven. Enkel buitenlandse individuele levensverzekeringen moeten worden aangegeven. Hoewel het juridisch mogelijk is dat u een buitenlandse levensverzekering afsluit in België, is het niet toegelaten om ‘België’ te schrijven onder de vraag “het land waar de overeenkomst werd afgesloten”. Tax-On-Web zal immers een foutmelding geven… 

De belastingplichtige dient de buitenlandse levensverzekering aan te geven zodra die verzekering minstens één dag heeft bestaan tijdens het jaar 2014. Indien hij een buitenlandse levensverzekering heeft afgekocht vóór 1 januari 2014 dan heeft die levensverzekering niet bestaan in het jaar 2014 en moet het niet aangeven worden.

Indien een belastingplichtige eind het jaar 2014 een buitenlandse levensverzekering heeft gesloten maar de eerste premie pas gestort heeft begin het jaar 2014, dan ook dient de verzekering niet aangegeven te worden in de belastingaangifte voor inkomstenjaar 2014. Een levensverzekering ‘bestaat’ immers pas vanaf de betaling van de eerste premie…

Indien u hieromtrent vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren 03/457.46.10