24-10-2014

Het bankgeheim bestaat niet meer ... automatische gegevensuitwisseling na 2017

"Het bankgeheim bestaat niet meer. Er zullen op grote schaal gegevens worden uitgewisseld", verklaarde Algirdas Semeta, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor fiscaliteit en fraudebestrijding, na afloop van de Ecofinvergadering.

De 28 Europese ministers van Financiën die op 14 oktober van dit jaar in het kader van Ecofin in Luxemburg bijeenkwamen, sloten een politiek akkoord om vanaf 2017 over te gaan tot automatische gegevensuitwisseling volgens het OESO-model. Zwitserland, dat niet deelnam aan deze Ecofin-vergadering, heeft al laten weten deze maatregel in 2018 ook in te voeren en Liechtenstein van zijn kant vanaf 2017.
De Commissie is dus van plan de richting aan te geven: "Wij hebben besloten om binnen de Europese Unie de nieuwe wereldwijde norm voor automatische gegevensuitwisseling toe te passen die is ontwikkeld door de OESO en bekrachtigd door de G20. Hiermee tonen wij dat de Europese Unie nog steeds voorop loopt in de strijd tegen fraude en belastingontduiking, ten bate van alle burgers", stelde de voorzitter van de Ecofin-Raad en Italiaanse minister van Financiën Pier Carlo Padoan. 

Het proces richtte zich in eerste instantie op informatie-uitwisseling op aanvraag. Na jaren van onderhandelingen besloten de lidstaten om over te gaan op automatische uitwisseling met een centraal punt voor administratieve samenwerking, die per 1 januari 2015 ingaat voor de inkomsten over 2014. Deze uitwisseling is echter uitsluitend van toepassing op intresten, en verschillende financiële producten vallen nog buiten de richtlijn. Deze maatregel is nog niet van toepassing op levensverzekeringen, dividenden en gestructureerde producten; hiervoor worden de gegevens pas vanaf 2018 uitgewisseld.