06-11-2014

Private Insurer, aanbieder van exclusieve beleggingsoplossingen

Private Insurer is een Belgische levensverzekeraar via dewelke wij u oplossingen op maat kunnen aanbieden. Private Insurer is 100% onafhankelijk, biedt open architectuur aan en exclusieve Tak 23-oplossingen om het vermogensbeheer te optimaliseren. De maatschappij doet zelf geen financieel beheer.

Private Insurer en know-how

Private Insurer zorgt voor exclusieve oplossingen in het kader van successieplanning, fiscale optimalisatie en consolidatie van vermogens. Zij bieden het equivalent van het Luxemburgs aanbod, maar onder Belgisch contract. Daardoor biedt een dergelijk contract een verhoogde legale discretie, in tegenstelling tot een buitenlandse levensverzekering, en is het vermogen optimaal beschermd.

100% betrouwbaar

Private Insurer is een erkende Belgische levensverzekeringsonderneming. Zij staan als financiële instelling onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Zij zijn niet gebonden aan een financiële instelling. Er kunnen dus geen belangenconflicten optreden.

Het unieke aanbod op de Belgische markt

Private Fund Selector is een zeer flexibel all-in contract dat u als cliënt de keuze biedt uit zo’n 350 beleggingsfondsen (waaronder DNCA Finance, Carmignac, Blackrock, Fidelity, Ethna, Flossbach...) én trackers van de meest gerenommeerde fondshuizen, wat in België uniek is.

Deze beleggingsfondsen voldoen aan een reeks objectieve kwaliteitsvereisten zoals liquiditeit en spreiding en zijn allemaal goedgekeurd door de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten .

Rekening houdend met uw risicoprofiel heeft u als cliënt binnen dit contract de vrije keuze tussen de aangeboden fondsen in een open architectuur. In tegenstelling tot het aanbod van vele andere maatschappijen, worden de deelbewijzen rechtstreeks aangekocht op de rekening die Private Insurer opent voor uw polis.

De dagelijkse waardering laat toe om uw levensverzekeringspolis op elk moment aan te passen aan uw specifieke behoeften.

De Belgische veiligheidsdriehoek voor nog meer bescherming

Een driehoeksverhouding tussen de Nationale Bank van België, Private Insurer en de depotbank zorgt voor een optimale bescherming. Voor elke polis wordt er een aparte rekening geopend bij een depotinstelling. Deze depotbank en Private Insurer werken autonoom en in alle onafhankelijkheid van elkaar.

De Nationale Bank van België heeft steeds het recht om in te grijpen. Trimestrieel maakt de Nationale Bank een concordantie tussen de rekeningen op naam van Private Insurer bij de verschillende depotbanken, en de activa binnen de contracten.

 

De Depositaire Bank is steeds een gereguleerde financiële instelling. Deze partij staat in voor het afwikkelen van transacties en het bewaren van de onderliggende activa waarin de verzekeringspolis belegt. Deze instelling is op elk moment 100% onafhankelijk van Private Insurer, en andersom.

Private Insurer is een gereguleerde financiële onderneming die onder het toezicht staat van de NBB en de FSMA. Als levensverzekeraar met als enige activiteit Tak 23 geven zij geen rendementsgarantie. Doordat zij als maatschappij geen rendementen garanderen, verhoogt dit niet het risico van de bedrijfsvoering van Private Insurer als onderneming. Als levensverzekeraar kijken zij er mee op toe dat de beleggingen overeenkomen met het door de cliënt gekozen risicoprofiel. Daarnaast worden de activa steeds bij een onafhankelijke depotinstelling geplaatst.

De Europese regels ter bescherming van verzekeringsnemers laten wezenlijke verschillen toe tussen de lidstaten. Conform een Europese richtlijn bepaalt de Belgische wetgeving dat verzekeringsnemers per afzonderlijk beheer jegens alle andere schuldeisers bevoorrecht zijn voor de activa verbonden met hun polis.

In Luxemburg is het voorrecht van de verzekeringsnemer - ten opzichte van andere schuldeisers - gemeenschappelijk. In België geldt dit voorrecht per individuele Fonds Dédié, Private Fund Selector polis en Intern Collectief Fonds.

Dat onderscheid zorgt voor een bescherming die uniek is binnen Europa. We kunnen stellen dat het tegenpartijrisico van de polishouder, ten opzichte van Private Insurer, is uitgesloten. Kortom, het biedt de polishouder een uiterst solide bescherming, sterker dan in Luxemburg.

Wenst u alvast meer informatie over de mogelijkheden, aarzel niet ons te contacteren.