26-01-2015

Pensioensparen in 2015 fiscaal nog interessanter

Tijdelijk geen indexatie meer in het kader van pensioensparen 
Wie regelmatig een bedrag stort in het kader van pensioensparen geniet op de totale som van de stortingen een belastingvermindering. Dat bedrag wordt geplafonneerd tot een vast bedrag, ongeacht het inkomen, en werd tot nu toe jaarlijks geïndexeerd. In de nieuwe programmawet wordt het plafond echter bevroren op 940 EUR in 2014 (in plaats van 950 EUR) en dat tot in 2017 (aanslagjaar 2018).

Verlaging van de eindbelasting
Een tweede wijziging van het fiscaal regime van pensioensparen betreft de belasting op het bijeen gespaarde pensioenkapitaal, dat is het kapitaal dat u ontvangt als u stopt met werken. Deze belasting wordt ingehouden door de pensioeninstelling doorgaans op het moment dat u 60 jaar bent.

 

 

 

Deze pensioenheffing wordt volgens de nieuwe regels nu verlaagd van 10% naar 8%. Met deze toegeving wil de regering deze vorm van pensioensparen aanmoedigen.


Bovendien zal deze verlaagde heffing vervroegd en gespreid in de tijd ingehouden worden. Op het kapitaal dat u bijeen spaarde op 31 december 2014, betaalt u de komende 5 jaar al 1% per jaar. Deze inhoudingen worden dan afgetrokken van het bedrag dat u op het moment van de pensioenheffing verschuldigd bent. Op deze manier kan de overheid sneller aanspraak maken op deze inkomsten. Voor alle duidelijkheid, voor het fiscale langetermijnsparen, blijft de eindtaxatie 10%. Indien u vragen hebt,aarzel niet ons te contacteren 03/457.46.10