20-11-2014

Schenken en successieverzekering

Wanneer de dag komt waarop u de overdracht van uw vermogen wilt beginnen organiseren, komt het er vooral op aan te vermijden dat uw erfgenamen al te hoge successierechten moeten betalen. Schenkingen bij leven zijn een vaak gebruikte methode, die bovendien het voordeel biedt dat uw begunstigden al vervroegd kunnen meegenieten uw van opgebouwd patrimonium.

Schenkingsrechten of successierechten ?
U kunt volledig legaal successierechten vermijden door middel van handgiften, bankgiften of schenkingen voor een buitenlandse (meestal Nederlandse) notaris. Maar indien u als schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, zullen uw begunstigden toch nog successierechten moeten betalen op deze transacties. Dit risico kan vermeden worden door de schenking te registreren en er 3, 5 of 7% schenkingsrechten op te betalen. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een successieverzekering.

Wat is een successieverzekering ?
Een successieverzekering is een tijdelijke individuele overlijdensverzekering met een duurtijd van 3 jaar (of langer indien op een later tijdstip nog bijkomende schenkingen worden gepland). De polis dekt de te betalen successierechten tijdens de 3-jarige risicoperiode na schenking.

Let wel: indien de begunstigde van de schenking ook de erfgenaam is van de schenker, kan de berekening van de te betalen successierechten in sommige gevallen complexer zijn.

Registreren of verzekeren ?
Om vanuit financieel oogpunt een vergelijking te maken tussen registreren en verzekeren, moeten we de premies voor de successierechtenverzekering afwegen tegenover de schenkingsrechten van 3, 5 of 7% (dit percentage is afhankelijk van het Gewest waarin u woont).
De premie van de successieverzekering is afhankelijk van de leeftijd van de schenker, de gezondheidstoestand, het rookgedrag, het bedrag van de te dekken successierechten.

Wat kunnen wij als makelaar voor u doen ?
Wij zullen u bijstaan in de berekening van de verschuldigde successierechten op uw handgift en alzo het te verzekeren kapitaal bepalen.
Wij zullen u begeleiden in het hele proces om het dossier zo efficiënt mogelijk af te werken. Voor meer info aarzel niet ons te contacteren 03/457.46.10