15-12-2014

Sociale kwartaalbijdrage niet volledig betaald in 2014 ? Gevolgen voor het VAPZ

Als u zelfstandige bent en u hebt stortingen verricht op uw contract VAPZ (Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen) in 2014, dan moet u ervoor zorgen dat uw sociale bijdragen betaald zijn vóór 31-12-2014. Zoniet loopt u het risico dat u de storting van uw VAPZ-premie, geheel of gedeeltelijk niet kan fiscaal aftrekken. De VAPZ-bijdragen zijn slechts aftrekbaar in verhouding tot het aantal kwartalen waarvoor u sociale bijdragen betaald hebt. Stel dat u voor het inkomstenjaar 2014 het fiscaal maximaal aftrekbare bedrag van € 3027,09 heeft gestort in een gewoon VAPZ-contract, maar dat u in 2014 slechts drie keer uw kwartaalbijdrage heeft gestort, dan zal u de maximumpremie slechts voor driekwart fiscaal kunnen aftrekken. Om dat te vermijden is het van absoluut belang om ervoor te zorgen dat de sociale bijdrage van het laatste kwartaal effectief op de rekening staat vóór 31 december van uw sociale kas.