04-11-2014

Start het fiscaal langetermijnsparen vóór uw 55ste

Na uw woonlening extra sparen als aanvulling voor uw pensioen? Is uw lening voor uw woning reeds of bijna afbetaald ? Dan begint u het best tijdig met het zogenaamde langetermijnsparen, dit om uw fiscaal voordeel te optimaliseren en het rendement op uw spaargeld te verhogen.

Het langetermijnsparen is cumuleerbaar met het wettelijk pensioensparen, en indien u zelfstandige bent eveneens cumuleerbaar met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, kortweg VAPZ. Ook deze formules leveren een interessant fiscaal voordeel op.

Langetermijnsparen, wat is dat precies en wanneer hier mee beginnen?

Langetermijnsparen is een vorm van pensioensparen via een levensverzekering van het type Tak 21 of Tak 23 via een verzekeraar. Heeft u een Tak 21-contract, dan bedraagt uw rendement momenteel 1,5% à 2%. Bij een Tak 21 zijn zowel het kapitaal als het minimumrendement gegarandeerd.

Het rendement van een Tak 23 is afhankelijk van de evolutie van fondsen, al dan niet beursgenoteerd. U stort elk jaar een premie en later, in principe ten vroegste vanaf uw 60ste, krijgt u de opgebouwde reserve als een vorm van ‘pensioenkapitaal’ uitgekeerd.

Fiscaal aftrekbaar.

Voor de premies die u elk jaar stort, krijgt u een fiscaal voordeel. U kunt een fiscaal interessante premie ten belope van maximaal € 2.280 per jaar storten. U heeft dan jaarlijks recht op een belastingvermindering van 30% van de brutopremie, dus maximaal € 684 plus de gemeentebelastingen. Op uw premie betaalt u 2% premietaks.

In de praktijk geniet u slechts het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen wanneer uw woonlening afbetaald is. De premies die u betaalt, komen immers in dezelfde ‘korf’ terecht als het kapitaal en de interesten die u afbetaalt voor uw lening, en doorgaans volstaan die laatste om uw korf helemaal op te vullen.

In principe wordt het kapitaal dat u op deze manier opgebouwd heeft, op uw 60ste belast tegen 10% ( de zgn. anticipatieve heffing genoemd ), ook als u uw kapitaal op dat ogenblik nog niet opvraagt.

Goed om te weten is dat het kapitaal opgebouwd met de premies die u ná die eindbelasting nog betaalt,  NIET meer belast wordt, maar dat voor deze premies nog WEL een fiscaal voordeel geniet!

Hoeveel mag ik storten?

Zoals reeds vermeld, kan u in 2014 tot 2280 euro aan langetermijnsparen doen. Hoeveel dit maximumbedrag voor u bedraagt, hangt af van uw beroepsinkomen. Het maximale spaarbedrag dat u fiscaal kunt vrijstellen is 171 euro + 6 % van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Is uw netto belastbaar inkomen echter meer dan 34.908 euro, dan hoeft u zich van deze formule niets aan te trekken. U mag dan gewoon het maximumbedrag van 2280 euro storten.

Wanneer het best beginnen?

Nadat uw lening afbetaald is. Anders heeft u zoals gezegd geen fiscaal voordeel omdat uw ‘korf’ al opgevuld is met uw kapitaalaflossingen en interesten van uw lening.

Liefst vóór uw 55ste.

U kunt inderdaad maar beter vóór uw 55ste beginnen met langetermijnsparen, ook als uw lening op dat ogenblik nog niet volledig afbetaald is. Begint u namelijk pas op uw 55ste of later, dan moet uw contract immers minimaal tien jaar lopen voordat u belast wordt. Begint u dus pas op uw 56ste, dan wordt u pas op uw 66ste belast en zijn enkel de premies die u na uw 66ste nog betaalt, belastingvrij.

Begint u al m.a.w. al op uw 54ste, ook al heeft u op dat ogenblik nog geen recht op een fiscaal voordeel, dan wordt u wél al op uw 60ste belast, en wordt u niet meer belast op het kapitaal dat u na uw 60ste nog opbouwt via premies waarvoor u wél nog een fiscaal voordeel krijgt.

Zelfs al heeft u bv. in de eerste twee jaar geen fiscaal voordeel, dan nog zal dit voordeliger zijn. Het voordeel dat u zo verliest, weegt vaak niet op tegen het nadeel dat u heeft doordat u pas zoveel jaar later belast wordt én belastingvrij pensioenkapitaal kunt beginnen op te bouwen.

Start vóór uw 55ste met het fiscaal langetermijnsparen, ook al krijgt u daar nog niet direct een fiscaal voordeel voor. U wordt daarop dan sowieso op uw 60ste belast. Voor de premies die u nadien nog stort, krijgt u wel een fiscaal voordeel, maar u wordt er niet meer op belast. Na uw 55ste starten blijft interessant maar is doorgaans nadeliger.

Wil u weten of u hiervoor in aanmerking komt en hoeveel dit fiscaal voordeel u kan opleveren?  Aarzel niet ons te contacteren.