20-02-2015

Stroomversnelling internationale gegevensuitwisseling

Aangifteplicht buitenlandse levensverzekeringen sinds 2013

Wat levensverzekeringen betreft werd het startschot gegeven in 2013 met de meldingsplicht van buitenlandse levensverzekeringen in de aangifte van de personenbelasting. De aangifte betreft enkel het bestaan van zo'n levensverzekering en de aanduiding van het land waar die levensverzekering werd afgesloten. Er moeten geen andere gegevens zoals polisnummer, welke maatschappij of gestorte premie worden vermeld.

Automatische internationale gegevensuitwisseling vanaf 2017

U heeft ongetwijfeld gehoord over de recente gesprekken betreffende de automatische uitwisseling van fiscale gegevens die op Europees en mondiaal niveau hebben plaatsgevonden. Wat houden deze recente ontwikkelingen in voor levensverzekeringen tak21 en tak23 aangehouden bij een buitenlandse levensverzekeraar ? 

Common Reporting Standard (CRS)

Tijdens het Global Forum van de OESO over transparantie en de uitwisseling van fiscale gegevens op 28 en 29 oktober 2014 hebben een vijftigtal lidstaten, waaronder Luxemburg, een akkoord ondertekend voor de implementatie van een nieuwe norm voor de automatische uitwisseling van gegevens (bekend als de Common Reporting Standard). Om uitvoering te geven aan de nieuwe norm die in het kader van de OESO tot stand is gekomen, hebben de ministers van Financiën van de 28 lidstaten van de Europese Unie op 9 december 2014 een richtlijn (aanpassing Europese Bijstandsrichtlijn) aangenomen voor de uitbreiding van het toepassingsgebied voor de verplichte en automatische uitwisseling van fiscale gegevens.

Deze nieuwe maatregelen voorzien met name in de jaarlijkse automatische gegevensuitwisseling die betrekking hebben op o.a. levensverzekerings-contracten en hun titularissen. De eerste uitwisseling zal in 2017 plaatsvinden voor verzekeringscontracten die op 1 januari 2016 van kracht zijn.

Concreet betekent dit dat iedere levensverzekeringsmaatschappij vanaf 1 januari 2017 verplicht zal zijn om automatisch alle informatie over de bij haar afgesloten levensverzekeringscontracten door te geven aan de belastingautoriteiten. De details hiervan en de praktische werkwijze moeten nog worden afgestemd. In leder geval geldt deze uitwisseling voor alle cliënten, of deze nu in de Europese Unie of daarbuiten woonachtig zijn.

#tak23