22-12-2016

Zelfstandigen: nieuwe grensbedragen VAPZ 2017

Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt voor zelfstandigen in hoofdberoep

  • de maximumpremie van een gewoon VAPZ-contract: 8,17% van het referte-inkomen met een absoluut maximum van 3.127,24 EUR
  • de maximumpremie van een sociaal VAPZ-contract: 9,40% van het referte-inkomen met een absoluut maximum van 3.598,05 EUR

De zelfstandige in bijberoep mag slechts premies storten voor een VAPZ-contract indien hij wettelijke bijdragen betaalt als voor een zelfstandige in hoofdberoep. Dit is het geval vanaf een bepaald inkomen. Voor 2017 is dit inkomen 13.296,25EUR.

De meewerkende echtgenoot die onderworpen is aan het maxi-statuut mag eveneens een VAPZ-contract onderschrijven. Voor hen geldt tevens dat zij een maximaal bedrag mogen storten van 8,17% van het geïndexeerde referte-inkomen met een absoluut maximum van 3.127,24 EUR. Indien het geïndexeerde referte-inkomen lager is dan 5.841,04 EUR, mogen zij 8,17% van het geïndexeerde referte-inkomen storten met een minimum van 100 EUR. (Voor een sociale pensioenovereenkomst dient men te vermenigvuldigen met 9,40% in plaats van 8,17%.)

Voor de beginnende zelfstandige dat de VAPZ-bijdragen dienen berekend te worden op het bedrijfsinkomen waarop ook de wettelijke sociale bijdragen worden berekend.

Per categorie tot de welke de zelfstandige behoort wordt een forfaitair beroepsinkomen bepaald.

  • Zelfstandige in hoofdberoep: 13.296,25 EUR
  • Meewerkende echtgenoot: 5.841,04 EUR
  • Zelfstandige in bijberoep: 1.471,01 EUR